ମତାମତ ପୃଷ୍ଠା

ଭାଷାନୀତି ଓ ନିୟମାବଳୀ ବିଷୟରେ କିଛି ମତ ଥିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କୋଠରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ପଠାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମତପ୍ରଦାନକାରୀର ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର(ପିଡିଏଫ/ ଫଟୋ ଫାଇଲ) ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ସରକାରଙ୍କଦ୍ବାରା କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡିଆରେ ଲେଖିବାପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ସେମାନେ ନିଜ ମତାମତକୁ କାଗଜରେ ଲେଖି ସ୍କାନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହା କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଯିବ।

 

*

*

*

*

*

*

*

 

*